Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Ny rikshemvärnschef på plats

Nästa steg och nya tag för Laura Swaan Wrede som tar sig an chefsskapet för Hemvärnet. Hon befordras i och med det till generalmajor.

Swaan Wrede är en av Försvarsmaktens mer kända profiler med bakgrund omfattande många gedigna erfarenheter och egenskaper. Närmast kommer hon från positionen som ställföreträdande arméchef, tidigare bl a som regementschef för Livgardet, ledarpositioner vid Högkvarteret, som Kronprinsessans adjutant och med flera genomförda utlandsinsatser m m.

Hon tillträder som ny rikshemvärnschef idag fredag den 30 september och tar vid efter Stefan Sandborg (som blir enhetschef på Försvarsstaben).

Hemvärnet är en rejäl kraft att räkna med och ”består av olika typer av krigsförband och verksamheter med cirka 800 fast anställda samt ungefär 22 000 frivilliga och värnpliktiga. Förbandsproduktion och utvecklingen av stridskraften Hemvärnet leds från Rikshemvärnsavdelningen. I dag består stridskraften av en stridsskola, fyra militärregioner med staber och territoriella förband, regionala utbildningsgrupper, 40 hemvärnsbataljoner samt 25 musikkårer.”

Som det verkar kan vi se fram emot en fortsatt spännande tillväxt där det bl a talats om att Rikshemvärnet blir en egen organisationsenhet vid årsskiftet! En utveckling vi ser fram emot, med Laura Swaan Wrede i täten.

Hemvärnet

Läs även Semper Miles: Ny ställföreträdande arméchef från och med idag och Ny fana högtidligt ur Konungens hand samt Leverans för Ak 4C till hela det svenska Hemvärnet och Det rekorderliga folket och Nya boken Maria är med i Hemvärnet lyfter fram, förklarar och hyllar

(Bilden är från när Swaan Wrede utnämndes till ställföreträdande arméchef. Beskuren bild. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten.)

– Major General Swaan Wrede new Commander of the Swedish Home Defence Forces, Hemvärnet

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]