Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Även Särskilda operationsgruppen med på Gotland

Försvarsmakten släpper information om att även Särskilda operationsgruppen (SOG) varit inblandade i övningarna på Gotland. En viktig del har varit att samverka med andra delar som Hemvärnet och polisen. SOG är väl mest kända för allmänheten som ett extremt dugligt, hemligt förband som opererat utomlands men självklart utgör de i grund och botten en viktig del av det nationella försvaret. De bara syns och hörs ”lite” mindre. Precis som det är tänkt. Brigadgeneral Urban Molin, chef för specialförbandsledningen understryker detta: ”Försvaret av Sverige är en av specialförbandens absolut viktigaste uppgifter”.

sog_g15b
Film: Combat Camera – Försvarsmaktens specialförband övar på Gotland (2:49 min)

FM – Om Särskilda operationsgruppen SOG