Foto: Försvarsmakten

Pågående byråupphandling för Försvarsmakten och FMV

Vart fjärde år ska det ske offentlig upphandling av byrå för extern och intern kommunikation och nu är det dags. Försvarsmakten och FMV söker en aktör som kan leverera fullservice då det handlar om omfattande och komplexa behov av tjänster på området t ex stora integrerade reklamkampanjer, enskilda evenemang, kontinuerlig digital annonsering, utveckling av webbplatser, mobila applikationer och närvaro i sociala medier. En diger utmaning.

För närvarande är man inne i första skedet, en kvalificeringsomgång ur vilken man väljer ett antal kandidater som sedan får tävla om uppdraget. OBS! Sista anbudsdag: 9 december 2015

Upphandling – Kommunikationsbyrå med fullserviceåtagande