Foto: Carl M Sjöstrand/Försvarsmakten

Försvaret kvar på Gotland efter övningen

Just nu pågår den största övningen på Gotland sedan 1990-talet och media är med på noterna. Det rapporteras om hundratals fordon här och luftvärn för första gången på länge där, stridsflyg, stridsvagnar, fartyg och skarpskjutning. På det hela taget känns det bra och man förstår när både soldater och civila uttalar sig om att det är skönt att det är tillbaka. SVT Öst rapporterar under rubriken ”Försvaret spänner musklerna” och väcker minnen, känslor och hopp hos befolkningen på Gotland och i hela landet.
Varför inte behålla den kapacitet som finns på plats just nu och utan dröjsmål komplettera med motsvarande på fastlandet. En utmärkt grund för det nya gotlandsförsvaret i samverkan med hemvärnet och den kommande stridsgruppen. Det är inte en utopi. DET är vad vi som inte är politiker kallar initiativ och handlingskraft! Inte om, men och kanske och inte om 5-10-20 år eller ”på sikt”. Den 12 november är tiodagarsövningen slut. Då kommer all tillförsel av förband och materiel gå i retur till respektive utgångspunkt långt bort och spritt på fastlandet. Att se Försvarsmakten lämna ön igen kommer även det garanterat att väcka minnen och känslor hos befolkningen på Gotland och i hela landet.

Läs även Semper Miles relaterade artiklar: Omfattande aktivitet på Gotland och Nya stridsgrupp Gotland rekryterar soldater samt Kära Gotland – i klartext

Källor: Försvarsmakten, SVT, dags- och kvällspressen