Foto: Joshua06

Anläggningen återsamlad och redo att ta form för militär återetablering

Cirkeln är sluten i Östersund. Strax sydöst om stan, ca 12-13 kilometer fågelvägen från centrum, finns Grytans skjutfält som tillhör Försvarsmakten. Det var tidigare större då det även omfattade Grytans läger om cirka 40 hektar mark, ett 30-tal byggnader och skjutbana, som kom på villovägar men nu återsamlats!

Den aktuella fastigheten som förvaltades av Fortifikationsverket (FORTV) styckades av och lägerdelen såldes 2012 för 2,5 miljoner kronor till privata intressenter. Fram till 2018 bedrevs bl a flyktingförläggning här men det har genom åren propagerats för en återgång till militärt bruk.

I maj 2020 köpte Östersunds kommun lägret i ett drag för att visa intresse och bistå i återetableringen av försvaret på orten. Med det kunde man konkret peka på ytor för övning, uppförande av regemente o dyl. Pris: 14,5 miljoner kronor. Nu har FORTV i dagarna köpt lägret från kommunen för samma belopp. Säkrat!

Som fastighetsägare och förvaltare av försvarets fastigheter kan vi nu tillsammans med Försvarsmakten fortsätta att planera för områdets utveckling och successivt skapa rätt förutsättningar för utbildningsverksamheten i Östersund”, säger Håkan Tano, regionchef på Fortifikationsverket.

De två områdena återförenas och kan utgöra grunden för att ett nytt regemente ska kunna etableras i Östersund och ansvara för utbildning av en till två lokalförsvarsskyttebataljoner, enligt Försvarsmaktens kompletterande budgetunderlag för 2021.

Det här skulle dessutom kunna medföra många positiva, stärkande effekter för såväl kommunen som regionen (se gärna ”Återupprätta nedlagda regementen” länkad nedan).

Tillträde till Grytans läger är avtalat till den 1 september i år.

Google Maps – Grytans skjutfält och Grytans läger med omnejd

Hemvärnet – Fältjägargruppen

Norra Militärregionen (MR N)

Försvarsmaktens kompletterande budgetunderlag för 2021, bilaga 1 (PDF)

Läs även Semper Miles: Garnisonen växer på sig efter köp men…? och Sveriges näst största övningsfält åter till försvaret samt Gärna välbehövda återetableringar i kölvattnet av fokuset på Norrland och Återupprätta nedlagda regementen

(Bilden är från intilliggande Grytans skjutfält, sommaren 2020. Något beskuren bild. Foto: Joshua06, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en)

– Swedish Fortifications Agency, FORTV, purchase former military area for needed reestablishment of Norrland regiment

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]