Foto: U.S. Air Force photo/Airman 1st Class Trevor T. McBride

Allt i ordning när den där övningen rycker närmare

Två veckor har hunnit passera sedan vi kunde berätta om den kommande särskilda samövningen, omfattande Luft, Mark och Sjö, med inbjudna amerikanska förband med medföljande materiel, baserade i Blekinge och Västra Götaland. En viktig övning som offentligt fortfarande inte nämnts vid namn eller givits någon tidsrymd (se ”Svensk övning på gång med betydande amerikanska inslag” länkad nedan).

Nu presenterar Försvarsmakten mer information. En väl genomförd balansgång då det enligt uppgift råder stor sekretess.

Utöver tidigare uppgifter, att det rör sig om ”en svenskledd övning som äger rum längs östersjökusten”, ”planerad sedan länge” och att det är ”en del av det bilaterala samarbetet mellan Sverige och USA”, fastslås att det här kommer äga rum ”under november”. Skaraborgs flygflottilj ska även ha förberett allmänheten på att det kan förekomma ”flygning med ovanliga flygplanstyper på platser och tidpunkter som avviker från det normala”. Amerikanska flygvapnets 352:a specialoperationsförband finns nämligen sedan en tid baserad där, bland annat(?) med det imponerande och för oss mer ovanliga tiltrotorplanet Osprey. Vidare talar man där om vikten av förberedelser, logistik och säkerhet. Inte minst såhär i coronatider.

Jag är tacksam över ett sånt här tillfälle där vi kan få öva på vår krigsuppgift, dessutom med perspektivet värdlandsstöd för utländskt förband”, säger överste Malin Persson, flottiljchef och krigsförbandschef för sjunde flygflottiljen i en artikel publicerad på Försvarsmaktens hemsida under förmiddagen.

Så långt är man mycket nöjda från såväl svenskt som amerikanskt håll och ser fram emot övningsstart.

Försvarsmakten – Skaraborgs flygflottilj, F 7

US Air Force – 352nd Special Operations Wing

US Air Force – CV-22 Osprey

Läs även Semper Miles: Svensk övning på gång med betydande amerikanska inslag och Mer muller i mörkret att se fram emot samt Behov och vision i jätteprogram för samtliga nya helikoptrar och JAS 39 Gripen – bäst i världen

(Bilden: CV-22 Osprey från ett annat tidigare övningstillfälle. Foto: U.S. Air Force photo/Airman 1st Class Trevor T. McBride, PD.)

– Everything in order for the joint military exercise including operations in Air, Land and Sea. To take place in November, still shrouded in secrecy

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]