Foto: Rebecca Landberg/ Försvarsmakten

Aktivitet på och under ytan när ubåtsjaktövning går igång

Under ett par veckor framåt kan man se fram emot ökad militär närvaro i de södra delarna av Stockholms skärgård samt utomskärs i och med ”Chefen för Fjärde sjöstridsflottiljens ubåtsjaktövning”.

Inga detaljerade uppgifter har presenterats men allmänheten uppmanas till försiktighet. ”Vid övning med ubåt hissas signalflaggorna N,E och 2. Sänk då farten och var uppmärksam på signaler från örlogsfartyget. Om örlogsfartyget signalerar till dig betyder det att man vill göra dig uppmärksam på något. Passera med stort avstånd.” Övningen kommer pågå under delar av vecka 15-16.

Signalflaggorna N, E och 2

Fjärde sjöstridsflottiljen

Korvett Visby

Läs även Semper Miles: Svensk ubåtsjakt vässar åter klorna i samtliga element och Slutet möte med stor bredd för marina frågor samt Nya obemannade miniubåtar för både civilt och militärt bruk

(Stora bilden: Från ubåtsjaktövning förra året. Foto: Rebecca Landberg/ Försvarsmakten. Bilden med signalflaggorna bygger på foto från skärgården. Foto: Johan Fredriksson, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sv)

– Beware! Anti submarine exercise in and outside Stockholm archipelago during 9-22 April

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]