Foto: Meleagros

Gemenskap i prövande långmarsch för uniformerade

Älvsborgs karolinermarsch är tänkt att samla och utmana med målsättningen att ”erbjuda ett bra alternativ för nijmegendeltagare, militär personal eller hemvärnsförband som önskar genomföra något gemensamt i förbandet.” Som krav ställer man bl a att varje deltagare har anknytning till Försvarsmakten, går i fältuniform och att bär packning på minst 10 kg hela sträckan.

Sträckningarna är olika och växlar mellan tre och fyra dagar. Den aktuella marschen 2018 utgår från Svenljunga i Västra Götalands län, varifrån man går tre dagsetapper på den intilliggande landsbygden. Totalsträckan blir 13,5 mil och genomförs 29/4-1/5. Öppet för anmälan t o m måndag 16 april.


Vår egen kartöversikt

Älvsborgs karolinermarsch – officiella hemsidan

Läs även Semper Miles: För och med veteraner till fots genom landet och De flesta kan kliva på när marsch blir extremsport samt Öppet för fysisk fostran i Nederländerna 2018

(Bilden: Svenljunga kommunvapen i torgparken, Svenljunga centrum. Foto: Meleagros, CC BY-SA 3.0 DE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)

– Three day march, Älvsborgs karolinermarsch, this year with Svenljunga municipality for start and goal

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]