Foto: Ulf Palm, pressrum Folk och Försvar

Välbesökta och högintressanta Rikskonferensen 2020

Dags igen för några dagar av riktigt koncentrerat fokus där i Sälenfjällen. Det brukar röra sig om ca 350 politiker, militär ledning, förvaltningsansvariga, höga chefer, ledare och andra som har något att säga till om, varvat med opinionsbildare, journalister m fl som kan se fram emot ett 60-tal talare på en rad viktiga områden, inte sällan åtföljt av vidare diskussion, reflektion, analys o dyl.

Rikskonferensen pågår under tre dagar 12-14 januari och här finns inte tillstymmelse till ointressant eller oviktigt. Varje dag, ämne, inslag och person är av vikt och värt sin beskärda del av uppmärksamheten (se programmet i sin helhet länkat nedan). Med det sagt har vi tittat till körschemat för att göra ett fåtal initiala rekommendationer:

Dag ett. Efter välkomstord från arrangören Centralförbundet Folk och Försvar klockan 12:30 öppnar utrikesminister Ann Linde 12:35 för en söndag med utrikes- och säkerhetspolitik. En särskilt viktig hållpunkt är 13:45 då Lena Hallin, chef Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Klas Friberg, säkerhetspolischef (Säpo) talar under rubriken Sverige – i de globala stormakternas intressesfär. En annan punkt som vi gärna nämner lite extra är 17:40 då Erika Holmquist, säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) dryftar högaktuella USA och Iran på kollisionskurs – eskalering i Persiska viken.

Dag två går i totalförsvarets tecken som ju rymmer en hel del, såväl praktiskt som politiskt. Vad vi bör och måste söka uppnå rörande (beslut för) militärt- och civilt försvar, samarbeten och såklart vägen dit. Försvarsminister Peter Hultqvist öppnar 12:30 visionärt med Sveriges totalförsvarsförmåga 2030. Klockan 14:25 intar överbefälhavaren Micael Bydén talarstolen med ämnet Militärt försvar i tillväxt följt av Nordiskt försvarssamarbete – utan gränser? med representanter för militära ledningen i Sverige, Finland och Norge. 15:25 Leverans av tillväxt följt av reflektioner, 16:45 talar Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), om Civilt försvar i nytt årtionde. 17:15-18:00 berörs 5G i tre viktiga infallsvinklar.

Dag tre. Sista dagen fortsätter med totalförsvar där civilt perspektiv ges rikligt utrymme och rikskonferensen avslutas starkt under sen eftermiddag kring psykologiskt försvar! Inrikesminister Mikael Damberg öppnar 12:30 med Sveriges civila försvarsförmåga. 13:45-14:50 är det fokus på näringslivets roll i totalförsvaret. 15:20 talar rikspolischef Anders Thornberg om Inre säkerhet i totalförsvaret. Och så final som vi finner extra intressant och vurmar för. 17:20 talar Anders Danielsson, särskild utredare (tidigare bl a generaldirektör för Säpo och Migrationsverket), kring utredningen om En ny myndighet för psykologiskt försvar, följt av Var går gränsen mellan propaganda och psykologiskt försvar? med början 17:35.

För alla som inte är på plats men som vill hålla sig ajour med vad som sägs och sker brukar den traditionella medierapporteringen vara stark. Dessutom sänder Folk och Försvar direkt (streamar) via webben! En tacknämlig service som fungerat mycket bra tidigare år.

Det kommer att pratas mycket. Viktigt är att det även lyssnas mycket. Nu räknar vi ner till händelserika dagar i Sälen. Söndag den 12 januari klockan 12:30 är det äntligen dags.

Folk och Försvar – Program Rikskonferensen 2020 (PDF)

Folk och Försvar – Officiell sida inklusive webbsändningar tilllgängliga Live och i efterhand

Läs även Semper Miles: Starkare och större försvar men det måste också säkras ekonomiskt och Behov för återuppbyggnad och utveckling även i försvarets studie samt Gärna välbehövda återetableringar i kölvattnet av fokuset på Norrland och Öppnar ryska pengar mer svensk zon och fler svenska hamnar?

(Bilden: Överbefälhavaren, general Micael Bydén talar. Från en tidigare upplaga av Rikskonferensen. Foto: Ulf Palm, pressrum Folk och Försvar.)

– Annual Conference ”Rikskonferensen”, the foremost meeting place for Swedish security and defence community

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]