Foto: kremlin.ru

Öppnar ryska pengar mer svensk zon och fler svenska hamnar?

Att Gazprom, majoritetsägt av ryska staten, vill göra stora affärer genom att leverera gas till Tyskland och Europa är välkänt. Särskilt efter all uppmärksamhet kring gasledningssystemet Nord Stream som sedan 2011 ringlar sig fram på Östersjöns botten från längst in i Finska viken, delvis möjligt tack vare vårt okej att använda svensk ekonomisk zon och inte minst tillgången till svenska hamnar för basering, materiel o dyl.

Det räcker dock inte med en ledning och den andra, Nord Stream 2, som läggs med upp till tre kilometer per dygn har kommit långt. Hittills har man tänkt sig att använda samma sträckning hela vägen bredvid den som redan finns men Danmark säger nej. Ingen mer ledning i dansk zon vid Bornholm!

Problem alltså, men då kanske lösningen finns i pålitliga Sverige? Alternativen ses för närvarande över och där finns bl a möjligheten att istället för att gå sydöst om Bornholm gå nordväst om, inne i den svenska zonen. Det skulle betyda ryska intressen riktigt inpå knuten, uppskattningsvis 10-15 km utanför den svenska kusten. Inget vi väl önskar oss direkt?

Det skulle förvisso bli en omväg, ta längre tid och bli betydligt dyrare för Gazprom men är ändå något som övervägs. Rullar man ett projekt med en budget på motsvarande drygt 93 miljarder svenska kronor gäller det att ligga på och slutligen leverera.

Här gäller det för riksdag och regering samt myndigheter att vaket hålla koll – på vad som önskas utifrån, på varandra i maktens högsta boningar och på eventuella lokala förmågor som är beredda att leende dra på skygglapparna för några ”silverpenningar”.

Nord Stream 2 – hemsida

Nord Stream 2 – kartskiss med möjliga sträckningar kring Skåne och Bornholm

Gazprom – hemsida

Om Gazprom på Wikipedia

Läs även Semper Miles: Ryska intressen i Karlshamns hamn om kommunen får bestämma och Koll på ryska Östersjöflottan som får bråda dagar i sommar samt Företagande och hela städer hotas av ryska försvarets skulder och Marinhamnen köps tillbaka för att stärka Sveriges försvar

(Bilden är från öppningsceremonin av Nordstream 2011 med bl a Angela Merkel och Dmitry Medvedev. Något beskuren. Foto: kremlin.ru, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en)

– Denmark say No! Instead, Nord Stream 2 Russian gas pipeline section might be rerouted to only some 10-15 kilometers (6-10 miles) from Swedish mainland

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]