Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten

Starkare och större försvar men det måste också säkras ekonomiskt

I maj lade försvarsberedningen fram sin rapport rörande säkerhetspolitik och försvarets inriktning för perioden 2021-2025. Idag lämnar militären sin analys till regeringen: Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk proposition för perioden 2021-2015.

Åtgärderna som föreslås av försvarsberedningen innebär ”betydande steg mot ett starkare försvar” enligt dokumentet med stabil grund för tillväxt och en kontinuerligt ökande operativ förmåga. Precis vad vi behöver.

Här ryms många positiva åtgärder som förstärkning av nuvarande två brigader, utveckling av ytterligare en brigad, Norrlandsjägarbataljon samt modifieringsarbeten av bl a stridsvagnar och stridsfordon. Återetablering av Amfibieregementet i Göteborg, halvtidsmodifiering av Visbykorvetterna inklusive beväpning med luftvärnsrobotar och livstidsförlängning för flertalet fartygssystem. Våra sex stridsflygdivisioner behålls, satsningar på flygbasförmåga samt inköp av nya skolflygplan. Fordon, sensorer och mörkermateriel till Hemvärnet.
Man nämner även behovet av fler värnpliktiga till vårt försvar och målet om 8 000 per år ligger inom ramen (det har tidigare setts som nåbart till 2022).

Försvarsmakten ser alltså ljust på rapporten men tvingas samtidigt konstatera att det ekonomiska utrymmet är betydligt mindre än vad försvarsberedningens beräkningar utgått från där ”personal- och kompetensförsörjningen kommer att vara en särskild utmaning”. Totalt fattas 46 miljarder budgetkronor.

Överbefälhavaren nämnde kort i Sveriges Radio Lunchekot idag att detta skulle innebär ambitionsminskningar. Vissa delar som man sett fram emot och planerat genomföra i periodens första del måste i så fall skjutas på ”till andra perioden och längre fram”. ÖB tvingas använda begrepp som vi tyvärr är välbekanta med och de riskerar definitivt att dra ner glädjande förhoppningar och förtroende, särskilt som vi nu verkar ha en hyfsat rejäl plan att rulla det vi har samt genomföra viss expansion i arbetet med återupprättandet. Regeringen måste se till att säkra det ekonomiska för att det ska gå att genomföra försvarsberedningens föreslagna satsningar. Inte i någon andra period eller i framtiden utan så snart det bara går!

Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk proposition för perioden 2021-2015 (PDF)

Bilaga 1 – Försvarsmaktens underlag för försvarspolitisk proposition 2021–2025 (PDF)

Läs även Semper Miles: Försvarsberedningens slutrapport – presentation och kommentarer och Behov för återuppbyggnad och utveckling även i försvarets studie samt Antalet värnpliktiga och underlaget ökar och måste fortsätta öka och Norska Forsvarssjefen lyfter fram något vi allt för väl känner igen

(Bilden är från rikskonferensen i Sälen. Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]