Foto: Bobjork

Rakeldagen 2015

Rakel är vårt nationella, gemensamma kommunikationssystem för samverkan och ledning, idag använt av ca 500 organisationer. Torsdag den 15 oktober är det dags för Rakeldagen 2015, ”en dag om säker kommunikation för samhällsviktiga aktörer”. Ett utmärkt tillfälle att byta erfarenheter och knyta kontakter med andra användare.

Bild: RAKEL-enhet i en svensk polisbil. Foto: Bobjork, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sv

Mer information och anmälan: https://www.msb.se/sv/Produkter–tjanster/Rakel/Nyheter-och-kalender/Kalender—Rakel/Rakeldagen-2015/