Tema: Den inre säkerheten

I senaste numret av Vårt försvar, Allmänna försvarsföreningens (AFF) tidskrift, är temat Den inre säkerheten. Ett mycket intressant fokus med fem artiklar i ämnet. Tidningen är såklart även fullmatad med andra utmärkta reportage, analyser och debatt. Följ länken för att läsa juninumret av Vårt försvar i PDF-format:
http://media.aff.a.se/2015/06/Vart-forsvar_2-15_webb.pdf

AFF är en ideell förening, både partipolitiskt och ekonomiskt obunden. Målet är att alla som är intresserade av säkerhets- och försvarsfrågor ska kunna delta och stödja en fri information och debatt.