Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Nyheter, nyttiga idioter och egen insikt

Tillgången på information är större än någonsin. Vem som helst kan när som helst leta fram fakta, nyheter m m på i stort sett alla områden. Samtidigt är informationsdelningen, alltså publicerandet enormt och öppet för vem som helst. Fantastiskt? Både ja och nej. Fienden inte bara lyssnar, fienden talar också!

Att tillgången är stor betyder inte automatiskt att vi har generationer av otroligt pålästa och uppdaterade medborgare. Informationsflödet har flyttat över från de traditionella medierna med unga och vuxna som väljer att uppdatera sig via Facebook och andras sociala medier samt nya kanaler på internet. Med det ska det vara osagt att det ger en sämre och mindre opartisk bild än t ex radio och TV där man idag ständigt tar ställning för eller mot, både öppet och mer subtilt.

I takt med mediernas förvandling där man som mottagare inte längre kan vara säker på (eller t o m inte bryr sig om) vem som är avsändaren eller vad han/hon har för avsikter, blir det allt viktigare att vara vaksam. Det förekommer desinformation av alla de slag för att missleda, skapa opinion, undergräva, testa mottaglighet o s v – från allt mellan främmande makt till företagens säljavdelningar.
Och det tas emot! Hastiga delningar är en realitet, där en nyhet sprids vidare till fler av obetänksamma. Inte sällan tycks det som att dessa delare inte ens själva läst mer än rubriken. Termen för den här typen är ”nyttiga idioter” då de springer andras ärenden utan att förstå vare sig ATT de gör det eller har ett eget syfte. Dessa tillsammans med den medvetna propagandan och reklambruset utgör en stor del av det nyhetsflöde som gemene man har att ta ställning till i en vardag där tid till eftertanke och skepsis blir allt mindre.

Tack vare tekniken har vi alltså fått en osinlig källa till information där vi inte behöver göra mycket för att snabbt få veta hur det ligger till med saker och ting. Det ger kunskap på ett enklare sätt och dyrbar tid kan överföras till andra områden i livet.
Det är dock inte sant eftersom sanning och underliggande budskap egentligen kräver att vi mer än någonsin lägger tid på att undersöka vad vi tar till oss, försöker förstå, bedöma och källkritiskt ta allt med en nypa salt. Du och jag måste, oavsett tid till förfogande, lära oss att inte tro på allt som sägs och att inte dela vare sig eget eller andras material hur som helst. Lär vi oss inte det kommer nyheter och kunskap att snabbt bli opålitligt och fördummande. Kort sagt mycket lite värt!

Läs även Semper Miles: Informationssäkerhet – Första april året runt och Samhörighet, kraft och initiativ samt Lite Psyops för den goda saken

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]