Foto: FFK/Försvarsmakten

Frivilliga flygkåren har flyttat

Efter 26 år i Nyköping har FFK:s kårstab nu flyttat in på Västerås flygplats (Hässlö). ”Västerås har blivit Sveriges största allmänflygplats där flygledningen är van med tät trafik för både stora och små flygplan. Här finns dessutom flera flygskolor att samarbeta med.” säger kårchefen Lars-Göran Johansson till Västmanlands läns tidning.
Frivilliga flygkåren som bildades 1961 är en resurs att räkna med. De har ca 2400 medlemmar spridda över hela landet och flyger ca 8000 timmar varje år med uppdrag för kommuner, länsstyrelser, räddningstjänster, Försvarsmakten, frivilligorganisationer, Naturvårdsverket, Polisen och Sjöräddningen.

Frivilliga Flygkårens officiella hemsida

FFK – Vår verksamhet gentemot Hemvärnet

Läs även Semper Miles artikel: Det finns plats för dig i frivilligförsvaret