Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

Lokalförsvaret i övningar över hela Finland

Den finska Försvarsmakten genomför nu en omfattande serie av lokala övningar runt om i Finland under ledning av Arméns truppförband. Under två veckor omfattas alla landsdelar.

Syftet är att utveckla den lokala beredskapen, förmågan och samarbetet i och med hastigt uppkomna situationer.
Lokalförsvaret utgör en viktig del med uppgifter som ”inrättande av trupper, övervakning av områden, skyddande av objekt, olika stridsuppgifter som bekämpning av specialtrupper, samarbete med övriga myndigheter och kommunledning” med mera.

Det har nämnts att lokalförsvarsstyrkorna framöver kommer ges en allt större och mångsidigare roll i Finlands totalförsvar. Något som ger den aktuella övningsserien ytterligare en dimension.

Omkring 3 650 deltar från Försvarsmakten, olika myndigheter och samarbetsparters och man har informerat allmänheten om militär närvaro och buller. Verksamheten kommer att märkas av, inte minst i tätbebyggda områden, med större trupp- och fordonsrörelser samt olika övningsmoment och eldöppnanden. På sina håll kommer enligt uppgift även luftburen verksamhet att ingå.

Lokalförsvarsövningarna pågår på flera orter och platser i sex huvudområden under perioden 24 februari till 6 mars.


Paikallispuolustus, lokalförsvarsövningar – översiktskarta

Puolustusvoimat – Försvarsmakten

Läs även Semper Miles: Tolv tusen i samtliga element för försvar i sydöst och Samtliga nyare stridsvagnarna nu levererade till finska försvaret samt Nu börjar Finlands största flygvapenövning och vi är med och Tillmötesgående och Populära Riksparaden på försvarets fanfest visas Live

(Bilden är från ett annat övningstillfälle. Beskuren bild. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten.)

– Local Defence Exercise Series in several areas across Finland during two weeks, February – March

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]