Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten

Gotlands regemente officiellt åter idag

Återuppbyggnaden av försvaret av Gotland är i full gång och idag invigs Gotlands regemente officiellt med pompa och ståt. H M Konungen och överbefälhavaren är på plats och leder det hela. Invigningsceremonin hålls vid den s k Oscarsstenen på Visborgsslätt, i de södra utkanterna av Visby. Fler närvarande är statsministern, försvarsministern, m fl särskilt inbjudna dignitärer samt inte minst allmänheten!

Det här är en historisk händelse och en mycket viktig sådan. Regementet avvecklades 2004/2005 i samband med det stora misslyckade politiska försvarsexperimentet vilket får sägas pågick under ett par decennier. På senare tid har man dock kommit underfund med att den här delen av landet inte bör stå utan fast närvaro. Gotlands regemente är tillbaka och det tackar vi för!

För närvarande arbetar man med att återuppbygga och utveckla både det militära- och totalförsvaret på ön. Till 2020 räknar man med att vara fullt operativ.

Gotlands regemente (P 18)

Gotlands regemente på Facebook

Kort filmsekvens från förberedelserna på morgonen. En 122:a intar sin plats

Läs även Semper Miles: Gotlands regemente äntligen tillbaka och Tusentals skott i skarpskjutningar med Archer på Gotland samt 13 garnisonsorter nu och då och Vad blir nästa “Gotland” när Gotland nu åter är på kartan

(Bilden är från ett tidigare tillfälle. Beskuren.)

– Gotland Regiment is officially back! Ceremony today led by H M King Carl XVI Gustaf and the Commander in Chief, general Micael Bydén

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]