Foto/gm: MSB/Michael Fredman

Beredskapsveckan 2023

Det är sista veckan i september, vilket innebär att Beredskapsveckan 2023, pågår för fullt i hela landet.

Kommuner, regioner, myndigheter, offentliga aktörer, näringsliv, försvarsfrivilliga m fl har mobiliserat och genomför aktiviteter och insatser för att bidra till ökad beredskap.

Under temat Öva fokuseras det på den enskilda motståndskraften, att skapa och underhålla hushållens egenberedskap, förmågor att stå pall ställda inför situationer av kris och krig.

Det finns ett växande engagemang i samhället för hur man som privatperson kan förbereda sig inför samhällskriser … fler än tidigare uppger att man klarar en vecka utan samhällets stöd vid en kris.” En positiv utveckling och nu fortsätter vi framåt.

I samband med detta passar vi på att nämna Semper Miles och Rekyls gemensamma bokprojekt ”Alltid Före – Designa ditt liv för handlingsfrihet och motståndskraft”, för varje människas möjligheter att må bra i vardagslivet till förmågan att hantera och bäst klara sig när något oförutsett inträffar.

MSB – Beredskapsveckan

Krisinformation.se

Försvarsmakten – Totalförsvaret

Läs även Semper Miles: Alltid Före – Ingen är bättre lämpad att lösa det här än du och Krisexperimentet i ett strömlöst Sverige är tillbaka samt Jobb och karriär för svenskt totalförsvar och Det finns plats för dig i frivilligförsvaret

(Bilden är en illustration ur kampanjen. Något beskuren bild. Foto/gm: MSB/Michael Fredman.)

– ”Beredskapsveckan” Annual Preparedness Week in Sweden

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]