Riksdagspartierna om värnplikt – Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är Sveriges tredje största parti. De har ännu inte suttit i regeringsmakt. Vad har de att informera folk och väljare om värnplikten som sattes ”vilande i fredstid” 2010. Eftersom vi upplever det som intressant har vi besökt riksdagspartiernas webbsidor och sökt på ”värnplikt”. Resultatet för Sverigedemokraterna finner du nedan.

Sverigedemokraterna

En sökning på ”värnplikt” på deras webbsida ger ett inlägg och länkar till beskrivningen av deras politik. Här vidrörs även målbild och volymer, något inget annat parti lyckas med.

Dags att återupprätta tryggheten i vårt land, 24/1 2015
Inlägg av Björn Söder:
”/../ vi [vill] bereda försvarsmakten det manskap som krävs, samtidigt som vi naturligtvis vill behålla redan anställda soldater. Vi tänker därför successivt återaktivera den svenska, allmänna värnplikten igen /../”

Under Försvar i beskrivningen av partiets politik säger man:

”Vi vill också att den allmänna värnplikten ska återinföras för att trygga försvarsmaktens personalförsörjning. Fram till den tid Sverige återfår ett verkligt existensförsvar anser vi också att en paus från medverkande i internationella insatser är nödvändig /../”

 

(Det här är en snabbundersökning av vad för tillgänglig information i ämnet värnplikt som riksdagspartierna serverar oss väljare via sina officiella webbsidor. För den vetgirige med gott om engagemang och tid finns garanterat mer att tillgå vid kontakt med respektive parti.)