Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Två regementen bjuder in på lördag och söndag

Garnisonen öppnar upp för allmänheten när man bjuder in till vad man kallar Möt Försvarsmakten i Skövde. Trängregementet och Skaraborgs regemente håller regementsdagar och visar upp sig från sina bästa sidor under helgen.

Hur ser det ut där inne? Vilka är de och vad gör de egentligen? Möt soldater och officerare som visar, berättar och svarar på frågor kring verksamheten på hemmaplan och uppdrag utomlands. Självklart är Hemvärnet på plats med personal och utrustning liksom Sveriges Veteranförbund (SVF) och regementenas kamratföreningar. På lördag dyker även Ballongprinsessan upp, lämpligt uppklädd och underhåller med sina ballongkonster, något som brukar vara mycket uppskattat av såväl barn som vuxna.

Det bjuds på flera spännande och intressanta uppvisningar och förevisningar båda dagarna med t ex fordon, vapen, gemensam och personlig utrustning och uppgifter med många tillfällen att komma riktigt nära samt prova på-aktiviteter m m (där vi noterar och gillar bl a ”Testa att bära all utrustning en värnpliktig hämtar ut första dagen” där många får sig en aha-upplevelse samtidigt som det väcker minnen hos andra).

Inga detaljerade program eller översiktskartor o dyl har gått att finna men väl lite hålltider har publicerats enligt nedan. Vilken chans att under hela helgen få uppleva vårt försvar och särskilt garnisonen i Skövde. Ta den!

Lördag 26 oktober – Trängregementet (TrängR)

09:00 Grindarna öppnas
09:30 Regementsuppställning
10:00 Soldaterinran på Västra kaserngården
10:00 – 14:00 Aktiviteter på kaserngården
14:00 Grindarna stänger

Söndag 27 oktober – Skaraborgs regemente (P 4)

10:00 – 13:00 Allehanda spännande och intressanta aktiviteter och ett tiotal olika fordonstyper!

Ur Försvarsmaktens ordlista: ”Garnison är en form av paraplyorganisation för den samlade militära närvaron på en ort eller plats och används som benämning för all militär verksamhet som bedrivs på samma ställe. Under senare delen av 1900-talet har militära staber, förband, skolor och flottiljer som varit förlagda på samma ort, samlats inom en garnison. Vanligtvis är det ortens namn som givit namn till garnisonen, exempelvis Bodens garnison eller Göteborgs garnison.”

Trängregementet (TrängR)

Skaraborgs regemente (P 4)

38:e hemvärnsbataljonen, Kinnebataljonen

39:e hemvärnsbataljonen, Kåkindbataljonen

Trängregementets kamratförening

Skaraborgs Regementes Kamratförening

Sveriges Veteranförbund (SVF)

Läs även Semper Miles: Markstridsövning Våreld 19 på flera platser och Svenskt pansar mäter sig i tuffa Strong European Tank Challenge samt Nya lätta terrängvagnar skapar möjligheter och Malistyrkans veckolånga slutövning är igång

(Bilden är från ett annat, tidigare tillfälle. ”Stridsfordon och soldater ur Wartofta kompani, P4 Skaraborgs Regemente, under övning Våreld”. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten.)

– Open gates at Skövde Garrison as two Regiments invite public Saturday and Sunday

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]