Foto: Mats Nyström/Combat Camera/Försvarsmakten

Kunskap och erfarenheter som kan göra stor skillnad i riskfyllda miljöer

Nu bjuder Försvarsmaktens Överlevnadsskola och Högkvarterets kommunikationsavdelning in till årets upplaga av den populära och tämligen unika kursen Uppdrag i konfliktzon. Efterfrågan är stor och varje sökande uppmanas att motivera varför just de ska beredas plats.

Under en vecka varvas teori med praktiska övningar rörande allt från grundläggande överlevnad och sjukvård till kännedom om vapen och stridsfordon och hur man uppträder i fångenskap efter gisslantagning/kidnappning med mera! Kunskap och erfarenheter som kan göra stor skillnad förmedlad av specialister och proffs i svenska Försvarsmakten.

Många är de journalister och mediefolk som tidigare genomfört det här och haft nytta av kunskapen när de sedan reser och verkar i riskfyllda miljöer. Kursen skapades ur erfarenheter från kriget i Bosnien för att öka förståelsen mellan journalister och militärer i konfliktområden och har genomförts sedan 1996.

Inbjudan till kurs Uppdrag i konfliktzon

Försvarsmaktens överlevnadsskola

Försvarsmakten – Kommunikationsavdelningen

Läs även Semper Miles: Medvetenhet och skydd mot risker vid arbete i konfliktområden och Media lyfter fram försvar och säkerhet samt Konstigt men ljust när fler tabubelagda ämnen tas upp och Ny lag kan ge färre lycksökande fotografer på olycksplatser

(Bilden är från ett annat tillfälle. Beskuren bild. Foto: Mats Nyström/Combat Camera/Försvarsmakten.)

– Journalists in vital course for Mission in Conflict Zone, annualy arranged by skilled and experienced Swedish Armed Forces specialists

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]