Konstigt men ljust när fler tabubelagda ämnen tas upp

Det finns röster i media som är ärliga, som på sin kant sätter fingret på viktigheter och vågar ifrågasätta även om de då inte följer den plöjda fåran. Att läsa t ex Ivar Arpi kan stundom kännas pirrigt och t o m olydigt eftersom den typen av journalistik sedan länge är en bristvara i Sverige. ”Den tredje statsmakten.”

Men så har det hänt något. Från de håll där man ivrigt sett till att den tjocka, kvävande filten av likriktning och medialt spel alltjämt ligger som den ska, kommer plötsligt vad som måste ses som en möjlig ljusning. Allt presenteras inte längre som frid och fröjd eller att allt kommer att ordna sig om alla bara tyst sitter ner i båten. Det rör sig ännu om mindre portioner så det är svårt att se om det är tillfälligt eller något som kan tillåtas växa på sig framöver. Fenomenet är dock märkbart och i ärlighetens namn känns det lite konstigt. Kanske är känslan som infinner sig avlägset besläktad med hur många kände i Östtyskland när gränserna plötsligt öppnades 1989. En alldeles underbar frihet som varit förlorad så länge att den åtminstone initialt var svår att förhålla sig till.

Mer eller mindre plötsligt vill nu fler vara med och fundera kring obekvämligheter som vårt utarmade försvar, polisens allvarliga situation, ifall vi verkligen klarar migrationen o s v. Bra! Det är väldigt välkommet då vuxen dialog och debatt är hälsosamt, särskilt i en ansvarsfull demokrati. Samtidigt lever på sina håll doktriner kvar om vad som får och ska behandlas samt hur och när.

Det här är verkligen ingen lans dragen för någon enskild ideologi eller politik utan en lans för demokrati och öppenhet. Kanske allra mest åsikts- och yttrandefriheten, delar av den grundbult som alla ska äga och i princip varenda aktiv skribent står beredd att dra fram.
Låt oss behålla vår enskilda källkritik och se tiden an. Låt oss hoppas att den eventuella förändringen är början på något gott. Ett ljusare Sverige där åsikter och idéer tillåts växa fram genom argumentation och jämkningar och där handling åter är en stark, hedervärd möjlighet.

Ivar Arpis ställningstagande ledare i SvD 9 juni: ”Sverige bör låna till försvaret”.