Ingen militär tack i Sundsvalls skärgård

Sundsvalls tidning rapporterar att den s k Åstödagen som genomförts i många år nu blir annorlunda. Hemvärnet har varit ett givet inslag med uppvisning av bl a landstigning från Stridsbåt 90. Nu har Inger Hellbacher, ordförande i Åstö Fiskarmuseinämnd, som anordnar Åstödagen, meddelat att det faktiskt är en familjedag för alla och att hemvärnets närvaro och pangande skrämmer hundar och människor med erfarenheter av krig. Därför har man valt att stryka det ur programmet. Det här påminner om när företrädare för Umeå kommun respektlöst kom på i stort sett samma sak inför Nationaldagen (men som ändrade sitt beslut). Det här är synnerligen sorgligt och vi kommer därför på nytt att tänka på raderna från Alf Henriksson:
Gud och soldaten hedrar vi,
när ofreden råder och de står oss bi.
Men när fred råder och fyllda är faten,
glömma vi Gud och föraktar soldaten.

(Bilden visar Skeppshamn, Åstön naturreservat, Timrå kommun. Foto: Public Domain.)

Källa: http://www.st.nu/medelpad/timra/inget-pang-pang-pa-astodagen