Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Arbetslös och utan gymnasiekompetens? Sök till Försvarsmakten

Med en förlängd GMU på 20 veckor istället för dagens 12 kan försvaret tänka sig att ta in sökande som saknar gymnasiebetyg. Med det breddas upptagningsområdet avsevärt och sätter personalförsörjningen i en bättre sits. Ja varför skulle man inte kunna låta fler prövas? För det handlar om att prövas då mönstringen alltjämt ställer krav och vet vad som behövs. Det finns skäligen många goda soldater och sjömän där ute som hittills inte ens ges chansen p g a kraven på utbildningsbakgrund.
En dylik lösning skulle ge mer personal, färre arbetslösa och ytterligare återintegrera försvaret med samhället. Men det här kräver enighet och regeringsbeslut och kommer att behöva finanser. Försvaret kan inte stå för hela kostnaden och det talas om att delfinansiera detta med stöd från Europeiska socialfonden (ESF).

I DN:s artikel börjar ingressen ”Trots att regeringen öppnar för att införa allmän värnplikt igen vill försvaret fortsätta…”. Det känns som de tidigt vill tala om att detta kan vara tveksamt – att de vill få med lite ställningstagande eller, värre, opinion. Onödigt att ställa Försvarsmaktens ärliga initiativ mot regeringens kommande utredning av värnpliktens eventuella återinförande – i någon form – på sikt.

Dagens Nyheter – Försvaret vill satsa på arbetslösa ungdomar