Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

Verksamhet för underrättelser och skymning

Bloggsignaturen Jägarchefen släpper intressanta reflektioner om underrättelsetjänst och mystiska händelser, både från förr och nutid. Hur var det egentligen med Sovjetiska företaget Matreco som etablerade Svenska Matreco AB? Här ges en detaljerad studie med kända fakta om verksamhet och det mystiska faktum att företaget lyckades placera filialer vid svenska militärstrategiskt känsliga områden och platser för förband, staber m m. Jägarchefen fortsätter med att nagelfara utvecklingen i Karelen och Åbo skärgård. Klart läsvärt!

Bilhandlare, Sommarstugor och Skärgårdsöar