Foto: Ida-Maria Martinsson/Försvarsmakten

Viktigt Sverigebesök

FS29 (Fortsättningsstyrka 29) i Kabul stödjer de afghanska myndigheterna att bibehålla och utöka säkerheten. I FS29 ingår rådgivande team till landets säkerhetsstyrkor, stabspersonal till den multinationella staben i Afghanistans norra område, sjukhuspersonal på det tyska fältsjukhuset i Camp Marmal, Air Cargo-soldater som lastar in- och utgående flygfarkoster samt en svensk stödenhet för styrkan på plats. Tjänstgöringstiden löper mellan april och december.
I veckan som gått hade de besök av personal ur FS30 som kommer att överta uppdraget, ATS (Armétaktisk stab), JSS (Joint Support Service) samt IntUtbE (Internationella utbildningsenheten) för insikt i verksamheten samt att dela och behandla erfarenheter och synpunkter. Både viktigt och trevligt att mötas på plats och positivt att Sverige håller hög standard var några av kommentarerna.

Afghanistanbloggen – Sverigebesök hos FS 29