Foto: Försvarsmakten

Verksamhetsåret samlat i ord, bild och siffror

Nu börjar de rulla in, redogörelserna för verksamhetsåret som gått. Kärt barn har många namn: årsredovisning, årsöversikt, årsrapport.

Det kan för en del låta aningen torrt och lagom intressant men faktum är att det rör sig om viktiga grejor (idag inte sällan producerade för att lättare kunna bläddras och ta till sig av samt inte minst rikligt illustrerade med tilltalande design.) Genom att noga följa och nagelfara verksamheten skapar dessa underlag för att blicka framåt, styra och besluta.

Vi läser gärna och rekommenderar den här typen av dokument direkt från källorna, som sammanfattar och beskriver respektive verksamhet, resultat och visioner.

Här kommer det att fyllas på med rapporter från flera myndigheter av särskild vikt, när de presenteras (påtalas allt eftersom via Semper Miles Facebook).

|||

Säkerhetspolisen, SÄPO

”Sverige är satt under tryck. Det svenska samhället och våra värderingar utmanas dagligen när våldsbejakande extremister och främmande makt försöker destabilisera demokratin.”
Säkerhetspolisens årsbok 2021

Försvarets radioanstalt, FRA

”Spänningarna i världen är stora, på flera sätt. FRA:s tjänster är mer efterfrågade än någonsin”
FRA Årsrapport 2021

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST

”Hotbilden mot Sverige är i dag samtidigt politisk, ekonomisk och militär. Hoten kan förekomma i hela konfliktskalan och de är inte linjära.”
Försämrat säkerhetsläge i Europa och i Sveriges närområde, artikel/sammanfattning
Årsöversikt 2021 MUST

Försvarsmakten

”Under året har vi visat att vi ständigt kan anpassa vår verksamhet och att vi löser vårt uppdrag i en allt mer komplex omvärld /../ Sammantaget blev 2021 ett riktigt bra verksamhetsår.”
2021 – ett speciellt år i en osäker tid, artikel/sammanfattning
Försvarsmaktens årsredovisning 2021, huvuddokument
Försvarsmaktens årsredovisning 2021, Bilaga 1 och 2

Läs även Semper Miles: Viktig kunskap om vårt totalförsvar i kurs på nätet och Återupprättande av svenskt psykologiskt försvar samt Lediga jobb och karriärmöjligheter och Så preppar du med liten budget

(Bilden: Sektion av omslag på tidigare rapport. Beskuren bild. Foto: Försvarsmakten.)

– Annual Reports from Authorities, important to Swedish total defence

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]