Foto: Rawpixel

Återupprättande av svenskt psykologiskt försvar

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) inleder officiellt sin verksamhet den 1 januari 2022. Ett mycket viktigt återseende!

Myndigheten ska ha i uppgift att dels leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar, dels lämna stöd till sådan verksamhet. Myndigheten ska också bidra direkt till att stärka befolkningens motståndskraft när det gäller det psykologiska försvaret. Myndigheten ska ha dessa uppgifter i fred, vid höjd beredskap och då ytterst i krig.”

Tillträdande generaldirektör är Henrik Landerholm som känns som ett noga övervägt och gott val – överstelöjtnant i reserven, ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien och med sig har han erfarenheter från bland annat ambassadörsuppdrag (i Lettland och Förenade Arabemiraten), som generaldirektör för Folke Bernadotteakademin, rektor för Försvarshögskolan och ordförande för riksdagens försvarsutskott.

Den nya myndighetens tillkomst ses av många som ett återupprättande då man har sina rötter i 1940- och 1950-talets Statens Informationsstyrelse och Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar samt senast Styrelsen för psykologiskt försvar, vars uppdrag 2009 uppgick i den samlande megamyndigheten MSB, tillsammans med Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket.

Nu blir det ordning på torpet igen med en sund distinktion. Myndigheten för psykologiskt försvar får sitt säte i Karlstad och Solna.

MSB – Psykologiskt försvar

Försvarsmakten – Svenskt psykförsvar i backspegeln

Försvarsmakten – Förfäras ej, 50 år med det psykologiska försvaret (PDF)

Försvarsutbildarna – Psyopsförbundet

Läs även Semper Miles: Nyheter, nyttiga idioter och egen insikt och Vi kan inte glömma vapensystemen till förmån för cyberförsvar samt Viktig kunskap om vårt totalförsvar i kurs på nätet och En kamp för det goda och Så preppar du med liten budget

(Bilden är en illustration från ett annat tillfälle och sammanhang. Foto: Rawpixel, CC0, PD https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]