Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Vi kan inte glömma vapensystemen till förmån för cyberförsvar

Den anonyma ledarskribenten i gårdagens Expressen reagerar på senaste tidens rapporterade behov av ökade anslag till Försvarsmakten. Vi ska helt enkelt glömma Gripen och vapensystem för att istället satsa på cyberförsvar och artikeln kokar ner till slutfrågan ifall cheferna på Högkvarteret ens har kompetensen att veta vad de borde efterfråga.

Gör halt! Vi behöver verkligen en nykter syn på återgången till ett större försvar som över tid samtidigt kan verka med kraft i hela landet. Inte nödvändigtvis vad vi hade innan ca 100 års uppbyggnad skickades på tippen av regeringarna Bildt (M), Carlson (S), Persson (S) och Reinfeldt (M) samt hållits stången av Löfven (S). Det försvaret innehöll mycket som var på väg att bli omsprunget och något i de volymerna skulle kosta massor att på relativt kort sikt ge sig på att bygga upp igen. Där ställer sig 100-200 miljarder, personalökning m m, över kommande 17 år, i en rätt positiv dager.

Men om inte vår militära ledning kan ses som kunnig nog att utgöra en del av detta förberedande arbete, hur ska det då gå till? Ledarskribentens väg fram till slutklämmen kantas av ömsom förståelse och ömsom ifrågasättanden som ifall skattebetalarna kan känna tilltro till Försvarsmaktens förmåga att hålla budget och ifall Försvarsmakten sitter i knät på vår försvarsindustri.

Målet är långt borta ”Vi ska försvara Sverige – om 17 år” och här svänger det över i vad ledarskribenten tycks prioritera.
Vi befinner oss redan i gråzonen. Våra myndigheter utsätts ju idag för allt fler cyberattacker och valet rycker närmare. ”Glöm JAS 39 E Gökungen, satsa på cyberförsvaret”! Att vika av så för tankarna till Miljöpartiets syn på försvaret, att istället för att lösa militära uppgifter hantera pandemier, miljöförstöring, den globala uppvärmningen, härdsmältor, terrorism, organiserad brottslighet och cyberattacker. Där återfinns även viljan att helt avveckla svensk vapenexport. Ifrågasättandena och alternativa fokus är förhoppningsvis rena sammanträffanden.

Mellan raderna önskas också en snar samling av cyberförmågan ”som idag är uppdelad på flera myndigheter”. Bra tänkt men bara det inte innebär att också det hamnar hos gigantiska MSB som redan består av tre sammanslagna myndigheter där Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar, skulle behöva återfå sina förtroenden.

Självklart ska vi se brett och tankarna kring att satsa på cyberförsvar ÄR riktiga men knappast att ställa det (sekundärt) mot behov och inköp av vapensystem! För att skapa djup eftertanke hos en motståndare samt seriöst motstånd och s k tröskeleffekt behövs både och. Det och mycket mer vågar vi anta att Högkvarteret äger professionell kompetens till.

Expressen – Glöm JAS 39 E Gökungen, satsa på cyberförsvaret

Läs även Semper Miles: Grön ungdom kränkta av värnplikt och Ny avancerad materiel för telekrig inlevererad av FMV samt Bättre civilt och militärt grepp om det digitala hotet och Saab lanserar nytt bolag för Cyber-säkerhet

(Bilden: Start från kortbana med Jas 39 Gripen. Bilden är beskuren)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]