Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Ubåtsjakt och mer i övning på västkusten

Årets stora ubåtsjaktövning startar idag onsdag där cirka 700 svenska soldater och sjömän samarbetar, omfattande ett 30-tal fartyg och båtar över och under ytan, helikopter 14 och 15, Amfibieregementet, Hemvärnet och logistikenheter.
Enligt tidigare uppgifter ska utländska gäster vara inbjudna även i år, från Finland, Frankrike och USA. Huruvida de medverkar och med vilken styrka är okänt.

Den här aktiviteten är årligen återkommande men blir ändå speciell då den här övningen för första gången genomförs med kraft på västkusten. Över och under ytan, inom- och utomskärs, dag och natt och även på land.

Västkusten är ett viktigt strategiskt område där stora delar av svensk olje- och livsmedelsimport kommer in vilket måste fungera även i kris och krig. Slutligen är västkusten porten till Östersjöinloppen där mycket sjöfart går.” sade kommendör Jon Wikingsson, flottiljchef och övningsansvarig, i ett meddelande från Försvarsmakten igår.

Övandet pågår företrädesvis i området norr om Marstrand nordväst om Göteborg samt ute i Skagerrak under en dryg vecka, 18-25 mars.

Försvarsmakten – Fjärde sjöstridsflottiljen​

Försvarsmakten – Marinen

Försvarsmakten – Råd till båtfolk och skärgårdsboende

Läs även Semper Miles: Svensk ubåtsjakt vässar åter klorna i samtliga element och Saab och Damen vidare i processen för nya nederländska ubåtar samt Kanske affär med Polen för våra ubåtar i Södermanland-klass och Skärgården snart säker igen – NH90 för ubåtsjakt nu i Sverige

(Bilden är från en tidigare ubåtsjaktövning. Beskuren bild. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten.)

– Anti-Submarine exercises and more, at Sea, inshore and land

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]