Foto: Alan Wilson

Två veckor med en av Europas största flygövningar

Nu har det åter blivit dags för den internationella flygövningen Arctic Challenge Exercise (ACE), en av Europas största övningar i sitt slag som återkommer vartannat år sedan 2013.

Det är ett viktigt nordiskt samarbete som arrangeras, och genomförs i de norra delarna av, Sverige, Norge och Finland. I år medverkar, utöver de tre värdländerna, luft- och markstridskrafter från Danmark, Tyskland, USA, Storbritannien och Nederländerna.

Totalt omfattas ca 3 000 personer och drygt 70 flygplan. Stridsflyg (där Norge har med F-35 för första gången), transport- och lufttankningsflygplan, störflygplan samt Boeing E-3 Sentry, AWACS, för stridsledning och luftbevakning m m. Upp till 60 av dessa kommer att öva samtidigt. Även helikoptrar medverkar.

Man kommer att till största delen operera från flygbaser i Luleå, Rovaniemi samt Bodö och Örland men i förekommande fall från baser på andra håll i Europa.

Målet med övningen är att tryggt och effektivt öva de deltagande trupperna för gemensam strid i multinationella flygoperationer (COMAO). I övningen utvecklas luftstridsmetoder och taktik mellan de olika jaktplanstyperna. Med hjälp av Cross Border Training-konceptet övas interoperabilitet och arrangemangen för värdlandsstöd.”

Det kommer att flygas uppdrag varje dag under övningen, undantaget lördag och söndag. Lågflygningar ner till 60 meters höjd och överljudsflygning kan förekomma.

Markförband, bl a utländskt luftvärn, deltar på sina håll och rör sig i området, vilket kommer att märkas av bl a genom skjutning med övningsammunition och förflyttningar på allmän väg. Här har Norrbotten och då särskilt Jokkmokk och Vidsel nämnts.

ACE är en väldigt viktig övning för samtliga deltagande nationer och därför har vi valt att ställa om istället för att ställa in. ACE stärker inte bara den nationella förmågan i respektive land den bidrar även till att vi tillsammans med flertalet andra nationer skapar en ökad säkerhet på Nordkalotten”, säger överste Claes Isoz, chef vid Norrbottens flygflottilj och lokal övningsledare i ett pressmeddelande.

Arctic Challenge Exercise 21 går igång på måndag den 7 juni och pågår t o m fredag den 18:e.

Film: Norrbottens flygflottilj F 21 – Arctic Challenge Exercise 21 (1:02 min)

Försvarsmakten – Flygövningstider och flygövningsområde

Försvarsmakten – Flygvapnet

Läs även Semper Miles: Utökat vad gäller samarbetet kring alternativbaser i Norden och Nya flygplan beställda från Tyskland samt Det ser ut att bli tittarsuccé för Försvarsmakten igen och FMV:s avskilda men välkända superanläggning

(Bilden: En JAS 39 Gripen lyfter från Bodö i Norge under ACE 19. Något beskuren bild. Foto: Alan Wilson, CC BY-SA 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0. Filmen: Norrbottens flygflottiljs Facebooksida.)

– Sweden, Finland and Norway to host Arctic Challenge Exercise 2021 (ACE 21), 7-18 June 2021

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]