Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Swenex och/eller annat? Verksamheten fortlöper med kraft

Utifrån tidigare uppgifter har vi kunnat se fram emot marinens största nationella övning Swedish Naval Exercise, eller Swenex 22, under andra halvan av oktober.

I fjol genomfördes Swenex 21 i just dessa tider (tio intensiva dygn den 18-28 oktober) som gjorde enormt gott för våra marina stridskrafter tillsammans med andra svenska försvarsgrenar och myndigheter, liksom inbjudna enheter ur finska marinen.

När vi nu befinner oss i det innan nämnda spannet, vecka 42-43, är det dock ännu helt tyst vad gäller årets upplaga av Swenex. Det kan det såklart finnas skäl till i dessa tider. Förvisso antaganden men här finns också möjligheten att man, likt 2020, tänkt sig en vårövning och att den i så fall hamnar inom ramen för nyligen utlysta megaövningen Aurora 23.

Är det så kan vi nog ändå räkna med att marinen i de många övningarna av olika storlek och slag under sommaren och hösten bränt rejält med krut och fått med viktiga/kritiska moment för ”att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmåga till strid”.

Det får vara hur det vill med den saken, med Swenex, Aurora och/eller annat. En sak vi ska vara säkra på är att verksamheten fortlöper med kraft, synligt och osynligt, vad gäller såväl återuppbyggnaden med materiel och tillströmningen av personal som verksamhet i övervakning, beredskap, samarbeten och övningar m m.

Försvarsmakten – Övningar

Försvarsmakten – Över 26 000 soldater deltar i vårens storövning Aurora 23

Försvarsmakten – Marinen

Läs även Semper Miles: Full rulle mellan Uppland och Öresund i Swenex 21 och Ett halvt årtusende i historien om den svenska marinen samt Även HMS Halland till modifiering och uppgradering och Sexton nationer tillsammans i Baltops 22

(Bilden är från ett annat, tidigare tillfälle. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]