Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Sexton nationer tillsammans i Baltops 22

Sverige står värd för den internationella marinövningen Baltic Operations/Baltops 22, den 51:a upplagan av återkommande, samlande storövningen sedan 1972. ”Unique to BALTOPS 22 is Sweden’s role in hosting the exercise, coincidentally occurring during their Navy’s 500th anniversary.”

Det är ett stort förtroende och en rejäl apparat som omfattar totalt ca 7 000 soldater och sjömän, över 45 fartyg och båtar samt ett drygt 70-tal stridsflygplan och helikoptrar.

De medverkande kommer som vanligt från när och fjärran och består i år av samverkande styrkor från 14 Natoländer: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrike, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Storbritannien, Turkiet, Tyskland och USA, samt de två partnerländerna (och nu ansökande) Sverige och Finland.

Sverige deltar med två Visbykorvetter, två minröjningsfartyg, en ubåt, fyra stridsflygplan, två helikoptrar och drygt 500 personer från marinstaben, första ubåtsflottiljen, tredje och fjärde sjöstridsflottiljen, Stockholms amfibieregemente, Marinbasen, Sjöstridsskolan, Gotlands regemente, Livregementets husarer, Bodens artilleriregemente, Blekinge flygflottilj och Helikopterflottiljen.

Finland deltar med en personalstyrka om ca 200, ”fartyg jämte personal från Kustflottan, beredskapsenheten från Nylands brigad [kustjägarna] samt personal inklusive kadetter från Sjökrigsskolan” och man ”genomför flygningar från Finland i anslutning till övningen”.

Efter inledande upptakt i Stockholm, ger man sig ut i mellersta och södra Östersjön samt ”strandnära landövningsområden i Tyskland, Sverige, Polen och de baltiska staterna” för att under närapå två veckor ta sig an en stor mängd scenarier och betydande moment av bl a luftförsvar, ubåtsjakt, ytstrid, minröjning, ubåtsoperationer, luftlandsättning och landstigningsoperationer, där väl det sista brukar röna särskild uppmärksamhet.
På den fronten rör det sig i år om i storleksordningen 250 amerikanska amfibiesoldater som landstiger (bl a?) i anslutning till Tofta skjutfält strax söder om Visby på västra Gotland. En annan intressant och spännande del i verksamheten som särskilt nämnts är ett fortsatt integrerande av rymddomänen koordinerat av NATO Space Center!

Målet generellt med övningen är att verka i internationella sammanhang och att utveckla samverkansförmågor vad gäller flyg-, sjö- och amfibieoperationer.

Baltops 22 pågår under perioden 5-16 juni enligt uppgift från Försvarsmakten (medan Nato och finska försvaret anger 5-17). Hur som helst, må det bli givande och ytterligare stärkande.

Försvarsmakten – Baltops 2022

Läs även Semper Miles: Mycket marinblått i dagarna fem och kommande 500 år och Ny fas inleds med fiendestyrkor i fallskärm över Gotland samt Vårt närområde är just vårt och nära och EU som garant för ett alltjämt obeväpnat Åland?

(Bilden är från ett tidigare års Baltops. Ilastning för gemensam landstigning med helikopter. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten.)

– Baltic Operations (BALTOPS) 22, during 5-17 June. Hosted by Sweden

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]