Foto: Helgi Þorsteinsson/norden.org

EU som garant för ett alltjämt obeväpnat Åland?

Att besitta ytor och plattformar i Östersjön har varit, och är i allra högsta grad, något som ses som risk och/eller möjlighet. Här har ju Gotland rejält varit på tapeten. Åland ligger i samma strategiska situation men där slutar också likheterna.
Gotlands försvar skars ner medvetet men kommer nu att åter få skyddet uppbyggt medan Åland är en totalt demilitariserad zon sedan 160 år där man som det ser ut önskar fortsätta ha det så. Militär får inte vistas på Åland och landskapet får inte befästas. Ålänningar är t o m befriade från värnplikt (enligt särskilda regler).

Under orostid har detta dock satts åt sidan. Åland befästes under både första och andra världskriget. Skulle det kunna ske igen? Pol.dr Jukka Tarkka (f d finsk riksdagsman) varnar för att det kan bli militär kapplöpning till Åland av alla militära enheter som opererar i området i händelse av väpnad konflikt. För att mota detta föreslår han att EU ska gå in som garant för demilitariseringen. Ett stöd för det gällande s k Ålandsservitutet som tillkom och som gällt sedan 1856. Men kan politiskt stöd räcka som skydd för fred, demokrati och självbestämmande även i händelse av krig?

Det här berör definitivt Sverige och vårt försvar eftersom Åland ligger endast ca 4 mil från svenska fastlandet och 13 mil från Stockholm. ”De tusen öarnas land” är vackert som en dag men tyvärr också lika mycket ”hangarfartyg” som Gotland.

Se även Semper Miles: Ålands självstyrelsedag – stort grattis samt ÖB har beordrat permanent närvaro på Gotland fr o m nu

(Bilden: Åländsk natur. Öar, skärgård och hav. Foto: Helgi Þorsteinsson/norden.org CC BY 2.5 DK https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/dk/deed.en)

Källor: Ålandstidningen, Lagtinget, Utrikesministeriet, Wiki

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]