Foto: Javier Rodríguez

Sverige med och bevakar och agerar i Estlands luftrum

Med Natos artikel 5 som utgångspunkt påbörjar man idag Ramstein Alloy som genomförs i de Baltiska staterna. Den första i en serie om tre kortare övningstillfällen fördelade över året (återkommer sedan i juni och september). Artikel fem är den fundamentala principen att ifall någon ger sig på ett medlemsland, ger den sig på samtliga 29 medlemsländer som tillsammans skyddar och slår tillbaka.

I Ramstein Alloy 19-1, som hållits sedan 2016, jobbar man med bevakning och försvar av luftrummet samt relaterade uppdrag och händelser där kunskap, interoperabilitet och koordination är viktigt. Ett annat mål är att ytterligare förstärka relationer och samarbete i regionen.

Som goda grannar och medlemmar i Partnerskap för fred (PfP) medverkar Sverige som under några intensiva dygn kommer att arbeta tillsammans med bl a tyska och polska luftstridskrafter. Vi deltar, tillför och lär.

Flygvapnet

Estniska Försvarsmakten

Nato – Collective defence – Article 5

Läs även Semper Miles: Svenskt stål skapar rörlighet, eldkraft och skydd i Estland och Sverige med i Estlands största övning sedan återupprättandet samt Brittiska helikoptrar till Estland för övning och förstärkning och Ny bataljon för säker teknik och kommunikation

(Bilden: F-16 från polska flygvapnet från ett annat tidigare tillfälle. Något beskuren bild. Foto: Javier Rodríguez, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)

– Sweden participates in Baltic exercise Ramstein Alloy 19

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]