Foto: Kaitseväe Peastaap, Teavitusosakond

Sverige med i Estlands största övning sedan återupprättandet

Nära två veckors övning av det större slaget står för dörren i Estland. Nu drar Siil 18 (igelkott) strax igång där man fokuserar på territorialt försvar av de södra delarna men flera viktiga platser runt om i Estland kommer att omfattas liksom viss verksamhet i norra Lettland, på övningsområden men även på privat och allmän mark. Totalt rör det sig om över 13 000 soldater, i huvudsak Natoallierade men även andra inbjudna samarbetspartners.

Sverige är ett av de 15 deltagande länderna! Här är samtliga: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Georgien, Irland, Kanada, Lettland, Litauen, Polen, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ukraina och USA.

Finland skickar ca 250 som i huvudsak kommer att delta i trakterna kring orten Vöru i sydöstra Estland. Vad Sverige ställer upp med är okänt. Siil 18 har ännu inte nämnts offentligt här hemma. Övningen börjar i morgon och pågår 2-14 maj. Tolv innehållsrika dygn där på andra sidan Östersjön.

Estländska Försvarsmakten (estniska men viss information även på engelska)

Läs även Semper Miles: Ökat bilateralt samarbete mellan Sverige och Baltikum och Estnisk trupp på väg till större franskledd operation i Mali samt Inrikes- och utrikesläget kräver ansvar och handling och Svenska styrkor i polska storövningen Anakonda

(Bilden är från ett tidigare övningstillfälle, i april i år. Foto: Kaitseväe Peastaap, Teavitusosakond)

– Siil 18, Estonias largest exercise since restoration of its independence. More than 13.000 troops from 15 nations to take part

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]