Foto: Reise Reise

Svenska grejor är kvalitetsgrejor

Det visade sig bli fortsatt höga exportnivåer för svensk försvarsmateriel under året som gick. Ett faktum myndigheten som håller koll på området, Inspektionen för strategiska produkter (ISP), t o m beskriver som historiskt höga.

Världen upplever en tydlig trend för ökade satsningar på försvar och Sverige är känt för sin innovation, produktion och leveranssäkerhet vilket resulterat och resulterar i flera affärer för ny- och följdleveranser.

Enligt ett pressmeddelande från ISP publicerat tidigare under våren uppgick ”den svenska exporten av krigsmateriel” till drygt 16,3 miljarder kronor. Historiskt högt men ändå i paritet med föregående år!
I sammanhanget ska också nämnas att verksamheten är noga kontrollerad och hårt reglerad. Under året avslags flera ansökningar om export.

Majoriteten av våra kunder, drygt två tredjedelar, bestod av nationer inom EU samt andra etablerade samarbetsländer. De tio största exportdestinationerna för vår försvarsmateriel är enligt rapporten, i fallande ordning: Förenade Arabemiraten, USA, Brasilien, Pakistan, Ungern, Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Indien och Norge.

Framöver ser världens behov för ny, pålitlig försvarsmateriel inte ut att mattas nämnvärt och svenska grejor är kvalitetsgrejor som fortsätter väcka stort intresse.

Inspektionen för strategiska produkter – Den svenska exporten av krigsmateriel 2020 (PDF)

Inspektionen för strategiska produkter

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

SME-D

Läs även Semper Miles: Framåt för GlobalEye utomlands och kanske snart även här hemma och Archer på RMMV-lastbilar öppnar marknaden ytterligare och testas just nu samt Toppmodern svensk GRK-båt men endast på export och Gör affär och leverera behövlig materiel och tjänster för Sverige

(Bilden: En Grkpbv90 visas upp på en mässa för försvarsmateriel, den här gången i Tjeckien. Kan även den bli en exportsuccé? Foto: Reise Reise, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

– Swedish defense equipment remains reliable and popular with high export levels

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]