Storsatsning vid testanläggning i Norrbotten

Utanför Vidsel ca 15 mil västnordväst om Luleå ligger Vidsel Test Range, Europas största militära provplats över land med totalt 1650 kvadratkilometer. Där utför Försvarsmakten sedan 1958 prov och tester med stor bredd. Även andra länders försvarsmakter och civila industrier hyr in sig för prov- och testverksamhet.

Nu investeras ca 130 miljoner kronor i ett nytt flygledartorn och fler nyheter som t ex en förbättrad uppställningsplatta för att kunna husera fler plan, tankning, laddning, avisning och lastning/lossning av transportflygplan.

”Verksamhetsmässigt motsvarar det Försvarsmaktens behov, samtidigt innebär det att vi också kommer att kunna ta hand om fler externa kunder på provplatsen.” säger Mats Hakkarinen, chef FMV Test & Evaluering Vidsel. (Intäkterna från andra kunder än Försvarsmakten går tillbaka till Försvarsmakten.)

Källor: FMV, Wikipedia