Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Hemvärnet och Marinbasen övar i Karlskrona

På öarna i Karlskrona skärgård genomför just nu 37.Hvbat, Blekinge östra bataljon, en s k tillämpad övning med några hundra soldater tillsammans med personal ur marinbasen. Övningen kommer att pågå fyra dygn, dygnet runt, till lands, till sjöss och i luften.
Huvuduppgiften är att skydda och bevaka. ”En del skottlossning kommer att höras i Rosenholm och på några militära öar”, säger Carolina Lorentzson Nilsson, Informationschef vid Marinbasen.
Övningen börjar idag Torsdag och pågår t o m Söndag den 11 oktober.

Om Blekinge östra bataljon