Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Pågående etablering av mer försvar längst upp i norr

Ovanför både Sverige och Finland ligger Finnmark fylke. Ett glesbefolkat län med långa avstånd, vackra vidder och såklart taktiskt viktig mark då det utgör Skandinaviens och Västeuropas nordspets. I öster gränsar Finnmark till Ryssland med Murmansk ca 11 mil bort (fågelvägen) – och närmare ändå, en del annat ryskt dolt i vikar och obygd.

Här förstärker Norge just nu försvarets närvaro. Omvärldsläget i Europa och världen har förändrats och att Natolandet delar gräns med någon som invaderar grannländer lär stödja det norska behovet och genomförandet. ”Nej, vi anser inte att Ryssland är ett hot men säkerhetsbilden är mer oförutsägbar”, sa försvarsminister Frank Bakke-Jensen i en intervju med tidningen Barents Observer i veckan som gick.

I januari i år anlände de första av de nya, närmare bestämt 150 pers, för stationering på den relativt nyligen återupprättade garnisonen Porsangermoen, knappt två mil söder om Banak flystasjon (för övrigt den nordligaste flygbasen i landet som huserar stridsflyg) och till 2022 ska här finnas en fullt etablerad kavalleribataljon

Till Sör-Varangers kommun, längst i öst (med Kirkenes som centralort), tillför man ett jägarkompani till de befintliga styrkorna med gränsbevakning och ev avancerad fördröjningsstrid bland uppgifterna.

Även Hemvärnet i regionen förstärks och knyts närmare de reguljära förbanden och uppgifterna. Dessutom tränas hemvärnsstyrkor på andra håll i Norge för att med kort varsel kunna flygas in och förstärka i norr/nordöst om så skulle behövas.

Etableringen är redan igång och samtliga markförband ur armén och hemvärnet samlas för gemensamt arbete och ledning under Finnmark landforsvar (FLF). Försvaret blir bättre i norr!

Kanske skulle även vi vara betjänta av att återupprätta något större högt upp i landet, i låt säga Kiruna? Idén med hemvärnet är också riktigt intressant.

Finnmark fylke, Wiki

Porsanger – Om Hemvärn och försvar

Forsvaret

Läs även Semper Miles: Även Norges försvar och krishantering behöver tillföras miljarder och Norge bygger nytt och större för kustbevakning och försvar samt Sverige anfallsmål i ”försvarsövningen” Zapad och Över 70 mil i världens nordligaste cykellopp

(Bilden: ”Försvarsminister Frank Bakke-Jensen besöker garnisonen i Porsangermoen” i april i år. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret.)

– Reestablishing/strengthening the Norwegian defence up North and Northeast, an important area for Scandinavia and Europe

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]