Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation Mil.ru

Övningen Indra bland annat med inslag av ryska Östersjöflottan

Så här kan man också förbereda julefriden. Nåväl, det ryska övningsåret 2020 började redan den 1 december så de har såklart satt fart. Jul eller inte.

För närvarande är man igång med övningen Indra 2019 där Indien och Ryssland tillsammans övar luft, mark och sjö, omfattande bl a mekaniserade markförband, strids- och transportflygplan, helikoptrar samt krigsfartyg av olika slag. Allt för att bättre, var för sig och tillsammans, kunna ta hand om internationell terrorism, pirater, upprorsmakare o dyl.

Det är ingen ny företeelse då Indra genomfördes för första gången 2003 och det rör det sig inte om någon sådan där övning av kolossalformat men visar ändå på ett ömsesidigt intresse för bl a interoperabilitet och att Indien med sin kraftigt expanderande militära förmåga är en aktör att räkna med. Utöver affärerna för rysk försvarsmateriel håller man även dörrarna öppna för att samöva med ryssen.

Övningen Indra pågår i tio dygn under perioden 10-19 december i delstaterna Uttar Pradesh i norr samt Maharashtra och för oss svenskar välkända Goa i sydväst. Men det kanske mest noterbara för vår räkning är den tänkta tekniköverföringen ur såväl Gripen- som A26-programmen samt att marina enheter ur ryska Östersjöflottan rest långt för att medverka för första gången.


Film: ADGPI-INDIAN ARMY – Ex INDRA 2019 (2:43 min)

Läs även Semper Miles: Elektromagnetiska vapen i en nära framtid även för Indien och Flera nya smygkorvetter till ryska Östersjöflottan samt Framskjutna positioner med ny rysk bas i Finska viken och Långtgående löften för Gripen till Indien

(Bilden är från ett tidigare år av Indra. Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation Mil.ru CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Film: ADGPI-INDIAN ARMY Youtubekanal.)

– Joint Exercise Indra, where India and Russia fight side by side 10-19 December

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]