Foto: Staffan Vilcans

Leveransen av nya Scanialastbilar till danska försvaret har börjat

Ny materiel och inte minst nya fordon är i lika stora delar viktigt som härligt. Sverige och Försvarsmakten ser som bekant fram emot nya lastbilar som börjat levereras.

Detsamma gäller Danmark som beställt och nu börjat ta emot leveranser enligt plan.
Men till skillnad mot oss, och Norge, har våra goda grannar valt att satsa på Scania för tyngre uppgifter, ofta med containermodulbaserade lösningar på landsväg och ute i markerna. Fordonen kommer samtliga försvarsgrenar till handa: Armén, Marinen, Flygvapnet och Hemvärnet.

Initialt handlar det om två- och treaxlat (Scania R450 A4x2NA och R450 A6x4NA). I september kom den första batchen om 22 vagnar och till årsskiftet ska man ha fått 70. Därefter ska det fr o m 2019 och några år framåt löpande tillföras 10 stycken varje månad. Från och med 2020 tillkommer även leverans av fyraxlat.

Finland har också valt nya Scania-bilar och 2017 valde Nederländska försvarsmakten att beställa 2 037 stycken, en affär där värdet motsvarade ca 5 procent av Scanias årsomsättning!

Vad gäller Danmarks satsning har det tidigare nämnts möjliga volymer om 400-500 taktiska militära lastbilar samt 300-400 med mer civil specifikation. Totalt står man i begrepp att uppgradera över 1 300 fordon på andra sidan sundet. Go Denmark!

Scania – New R-series

Läs även Semper Miles: Även Danmark i större inköp för utvecklad försvarsförmåga och Danmarks försvar växer nu ordentligt enligt nytt avtal samt Finland ser behov och bygger vidare på sitt försvar samt Nära eller redan klart – Drygt 2 000 Scania till Nederländerna

(Bilden visar en annan mycket populär, pålitlig modell, Scania R480 6×6. Foto: Staffan Vilcans, CC BY-SA 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)

– Danish Defence Forces upgrade some 1.300 vehicles, where trucks are significant. They received their first new Scania trucks in September and delivery will continue over the coming years

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]