Foto: Graham Robson-Parker

Gemensam expansiv satsning för stora aktörer inom försvarsindustri

Storkonkurrenterna BAE Systems och Rheinmetall fightas här och där om att överträffa varandra och vinna förtroenden att få leverera stridsfordon, för tillfället särskilt synligt i Australiens LAND 400-affär samt Tjeckiens kommande större fordonsupphandling.

Nu ingår de två ett Joint Venture i Storbritannien, en gemensam satsning i ”Rheinmetall BAE Systems Land” (RBSL) för utveckling och tillverkning samt underhåll av stridsfordon. Siktet är inställt på det brittiska försvarets behov för en rad markfordon o dyl, inte minst vad gäller Boxer 8×8.
Den nytillträdde VD:n Peter Hardisty, tidigare VD för Rheinmetall MAN Military Vehicles UK och Rheinmetall Defence UK, har i ett pressmeddelande uttryckt att man avser bibehålla kunskap och erfarenheter för att framöver kunna expandera genom nya möjligheter i Storbritannien och utomlands.

Det här är intressant ur flera infallsvinklar. Allra först en expansiv företagssatsning med initialt 450 nya jobb trots Brexit, som vi inte går närmare inpå här. Vidare den uttalade möjligheten till expansion utomlands. Med två koncerner av den här magnituden i ryggen borde RBSL kunna hävda sig och bli betydande på den brittiska marknaden och inte minst i EU- och den internationella sfären.

Företagsköp, sammanslagningar, gemensamma satsningar o dyl är en utveckling som pågått länge. Ett måste för att kunna vara med och konkurrera i såväl stora som mindre affärer för försvarsmateriel sägs det men föreligger inte samtidigt risken att åtminstone över tid tvingas rationalisera när man växer så det knakar och erbjuder liknande produkter? Alltså vad man ska satsa mest på i en säljsituation, när det kommer till investeringar för vidareutveckling eller t o m välja att upphöra med ifall man står med tillverkning av för många valmöjligheter producerade än här, än där?

Ägarförhållandet i nya Rheinmetall BAE Systems Land är 55% för Rheinmetall och 45% för BAE Systems. Bolaget och verksamheten godkändes av brittiska myndigheter så sent som i mitten av juni och lanserades officiellt av båda parter den 1 juli.

BAE Systems UK

Rheinmetall Defence UK Limited

Läs även Semper Miles: Beprövade och framtidssäkrade CV90 i erbjudande för stororder och Polsk istället för svensk stridsvagn strax redo för världsmarknaden samt Försvarets nya lastbilar importeras och ställs i ordning och Nära eller redan klart – Drygt 2 000 Scania till Nederländerna

(Bilden: Rheinmetall Boxer 8×8 konfigurerad för, och vinnare av, Australiens LAND 400 fas 2. Foto: Graham Robson-Parker, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en)

– Rivals and defence giants Rheinmetall and BAE Systems launch Joint Venture Rheinmetall BAE Systems Land, RBSL

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]