Foto: Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH

Försvarets nya lastbilar importeras och ställs i ordning

Under tolv år ska tyska Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) årligen leverera ca 200 fordon till svenska försvaret! Innan de kommer ut i tjänst ska de kontrolleras och specialutrustas i Jönköping av lastbils- och bussverkstaden Skeppsbrons AB:s 35 anställda. Ett gott erkännande och bra för verksamheten när man blir en viktig del i tillförseln av ny materiel och återuppbyggnaden.
Olof Johansson, platschef på Skeppsbrons, säger till Jönköpingsposten att ”affären totalt mellan Sverige och Tyskland är värd nästan tio miljarder kronor”.

Det är mycket glada nyheter för våra duktiga svenska entreprenörer. Det väcker dock samtidigt frågor på ett mer övergripande plan.

Sverige har alltså valt att importera ett betydande antal avancerade lastbilar från Tyskland. Helt i sin ordning när vi i modern tid ska konkurrensutsätta inköpen. Den här affären känns ändå annorlunda eftersom den gjordes tillsammans med Norge, som höll i rodret och med undantag från lagen om offentlig upphandling (LOU) där norska regelverk gällde.
En affär som för svensk del hamnade på mellan 7,4 – 9,9 miljarder kronor, inklusive utvecklings- och driftkostnader under 30 år, enligt Anders Carell, chef AK Mark FMV och ansvarig för upphandlingen (dec 2013).

Vi känner ytterst få detaljer men Scania överklagade och i media kritiserades upphandlingen då Rheinmetall sent i processen höjde budet med 1,5 miljarder kronor. Något som FMV förklarade med ”Enligt det norska regelverket finns ett större förhandlingsutrymme under processens gång /../ Dessutom visade resultat från utvärderingen att RMMV var billigare än konkurrenterna trots denna ’prishöjning’.” Konkurrensverket undersökte saken och hittade inga fel. Således i sin ordning enligt regelboken med bra pris, goda relationer och citat ”strategiska allianser”. Det är bra hela vägen men:

Allt rinner ner i frågan som för en del kanske näst intill tas som filosofisk men som i allra högsta grad är nationalekonomisk. Borde vi inte, jämte siffrorna före decimaltecknet, i större utsträckning räkna in samhällseffekter och långsiktighet när vi upphandlar?
MAN gör verkligen högklassiga fordon, det vet alla, men vi är själva världskända för vår innovation och kvalitet på många, många områden, även lastbilstillverkning som direkt sysselsätter tusentals medarbetare och indirekt betydligt fler. Något att tänka på framgent OCH det finns så mycket annat viktigt vi kan/borde köpa från Tyskland och andra länder.

Våra grannar Finland och Danmark har precis tecknat avtal för liknande fordon. De valde svensktillverkat båda två. Hur många fordon Norge köper i den aktuella norsk-svenska affären med Tyskland är okänt.

FMV – Bästa lastbilarna till bästa priset (ansvarig för upphandlingen reder ut turerna)

Läs även Semper Miles: Finland ser behov och bygger vidare på sitt försvar och Även Danmark i större inköp för utvecklad försvarsförmåga samt Återupprätta vår produktion av försvarsmateriel

(Bilden: TG MIL TGS (8×8) Swedish Army trials vehicle. Foto: Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH RMMV, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en)

Källor: FMV, JP, Wiki

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]

– Internationally renowned for excellent and innovative trucks, Sweden imports up to 2 400 military spec vehicles from Germany. This due to an earlier agreement signed together with Norway, under Norwegian lead.