Foto: Patria

Fjärde generationen pansarterrängbilar från Patria

Vi har tidigare kunnat rapportera om den nya pansarterrängbilen Patria 6×6 som utvecklats av i huvudsak Finland, Estland och Lettland under benämningen CAVS, Common Armoured Vehicle System. Huvudsyfte är skyddad, smidig trupptransport där även särskilt anpassade vagnar för ledning och sjukvård samt artilleri-, ingenjörs- och luftvärnsuppgifter har nämnts.

Sverige klev med i projektet någonstans i skiftet 2021-2022 och lade order i våras. Nu påbörjas strax leverans av den första serien av vad vi benämner Pansarterrängbil 300 (Patgb 300).

Enligt tidigare uppgifter rör det sig initialt om ett 20-tal vagnar som ska testas och utvärderas. Därefter följer, under 2024 och ”de närmaste åren”, huvudleverans där närmare fyrahundra av de nya fordonen tillförs för att komplettera den befintliga flottan av pansarterrängbil 180 och 203, även de från Patria.

Försvarsmakten välkomnar förstärkningen och uttrycker det här steget som en viktig pusselbit i arméns utveckling. ”Livgardet kommer vara det förband som förfogar över det allra största antalet av 300-vagnarna. Fordonen kommer spela en viktig roll i att bygga den brigad som växer fram på regementet.”

Försvarsmakten – Pansarterrängbil 300 på Livgardet: det nya fordonet för försvaret av Stockholm

FMV – FMV beställer trupptransportfordon

Patria – Sweden to purchase Patria’s armoured vehicles

Läs även Semper Miles: Sverige med i rejält finskt terrängfordonsprojekt och Gemensam sak för infanteriets ökade rörlighet och förutsättningar samt Mer nationella dimensioner kring de 300 nya stridsfordonen? och Kontrakterat samarbete igång för europeiska obemannade markfordon

(Bilden: ”Patria 6×6 is modular and high-performance, but at the same time simple, robust and affordable”. Något beskuren bild. Foto: Patria.)

– Patria 6×6 armoured vehicles for Swedish armed forces

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]