Foto: Sgt Freddy G Cantu

Mer nationella dimensioner kring de 300 nya stridsfordonen?

Det estniska försvaret har behov av att tillföra/ersätta skyddade stridsfordon och det planerar man lösa genom att under kommande tioårsperiod köpa in upp till 300 stycken, som det ser ut bepansrade 6×6 hjulfordon. Något som skulle föryngra, skapa rörlighet och säkert fler taktiska möjligheter. Samtidigt är det en betydande affär för den som får förtroendet att leverera.

Finska Patria har sett, och ser, ut att vara en rätt tung kandidat och i december undertecknades en avsiktsförklaring där Estland, Lettland och Finland ingår samråd för förvärv av nya fordon.

Patria är redan i allra högsta grad närvarande i Estland och Baltikum, exempelvis skapades Patria Latvia i mitten av februari genom köp av samtliga aktier i Milrem SIA (ett av bolagen i Milworks). Ett drag för tillväxt på områden som underhålls- och reparationsarbeten, livstidsförlängning o dyl.

Nu i april, mer eller mindre i samband med undertecknandet av avtalet att gå vidare (Technical agreement), ska flera estniska företag i försvarsindustrin, med kända Milrem Robotics i spetsen, ha påtalat värdet av att utveckla och bygga i Estland. ”Tillsammans med andra estniska företag i försvarsindustrin föreslår vi att Estland kunde beställa hemifrån istället för Finland. Med det behåller vi jobben och skapar långsiktiga värden för staten och folket.” enligt Kuldar Väärsi, Milrem Robotics ägare.
Försvarsdepartementets ständige sekreterare Kristjan Prikk sade vid undertecknandet: ”Det är viktigt för oss att det internationellt försvarssamarbetet fortsätter. Det är också viktigt att fortsätta stärka försvarsförmågan och, om möjligt, skapa fundament för nya arbetstillfällen samt bibehålla de befintliga jobben inom Estlands försvarsindustri.”

Den militära investeringen är viktig och uppmärksammad. Försvarsministeriet kommer att noga behöva sätta sig in i flera dimensioner där möjligheter och effekter för ekonomi, samarbeten och relationer spelar stor roll. Nu och framgent. Affären för de nya stridsfordonen uppskattas vara värd upp till motsvarande drygt 4,3 miljarder svenska kronor. Se även den tidigare artikeln ”Gemensam sak för infanteriets ökade rörlighet och förutsättningar” m fl länkat nedan.

Estonian Defence Forces

Estonian Ministry of Defence

Patria

Milrem Robotics

Läs även Semper Miles: Gemensam sak för infanteriets ökade rörlighet och förutsättningar och Kontrakterat samarbete igång för europeiska obemannade markfordon samt Svenskt stål skapar rörlighet, eldkraft och skydd i Estland och Sisu-vagnar uppdateras för fortsatt tjänst och utvecklad rörlighet

(Bilden är en illustration och visar en Patria XA-180EST i Afghanistan från ett tidigare tillfälle. Något beskuren bild. Foto: Sgt Freddy G Cantu, PD https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain)

– National development and production of three hundred armoured vehicles for Estonian Defence Forces?

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]