Även Västerbottens regemente åter?!

Återuppbyggnaden är som sig bör i full gång på många håll i landet. Regementen, myndigheter och anläggningar har återupprättats och på flera håll vädrar man morgonluft för möjligheter att bli en viktig, ny eller utökad del av vårt totalförsvar.

Delar av Semper Miles är ute och far och befinner sig i Umeå med omnejd och här finner vi glatt ett tidstypiskt inlägg i lokalpressen där man ser och förstår behoven samt påtalar en lösning. ”I den nya verklighet vi lever i behöver Sverige öka försvarsförmågan rejält. Umeå bör därför arbeta för en utökad militär verksamhet”.

Framåt! Vi tittar såklart till nuvarande garnisonen, huserande bl a SkyddC, samt det stora gamla I 20-området. Platsen ligger på flera sätt lämpligt placerad och här finns stolta anor som regementsstad.

Får vi möjligen och inom en snar framtid se en expansion även här? Ja tack!

Folkbladet – Återetablera regementet i Umeå

Totalförsvarets skyddscentrum

Wikipedia – Västerbottens regemente

Läs även Semper Miles: Garnisonen växer på sig efter köp men…? och Ljudbang över gamla garnisonsstaden togs för vad det var samt Återupprätta nedlagda regementen och Vad blir nästa ”Gotland” när Gotland nu åter är på kartan