Härskarteknik och kärnvapen

I Jan Leijonhielms reflekterande artikel, presenterad på Kungliga krigsvetenskapsakademiens webb igår, ges en mycket god bild av aktuellt läge och bakgrund vad gäller framför allt kärnvapnen och viljan att använda dessa. Behöver du en kort genomgång är det här synnerligen rekommenderad läsning. Kunskap är styrka!
Jan Leijonhielm är ledamot av KKrVA, f d byråchef vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och har i över fyrtio år studerat Sovjetunionens och Rysslands avsikter.

Putin, kärnvapnen och hotbilder