Foto: Försvarsmakten

Ny flygvapenchef presenterad

Nu på morgonen rapporterar Försvarsmakten att ÖB Sverker Göranson utsett Mats Helgesson till ny chef för Flygvapnet. Tillträdandet sker den 1 oktober då ju vår nye ÖB lämnar posten varvid Helgesson även befordras till Generalmajor. ”Helgesson har bland annat varit divisionschef på F7, flottiljchef på F17, tjänstgjort i Afghanistan och varit chef för insatsstabens utvecklingsavdelning på Högkvarteret. Sedan 2013 har han varit chef för test och evaluering på Försvarets Materielverk, FMV.”

Varmt välkommen!