Foto: Ericpruis

Värnplikt, totalförsvar och pengar – totalt olösligt?

Just nu diskuteras värnplikten extra flitigt i diverse media och forum av såväl journalister som vanligt folk. Enligt DN/Ipsos undersökning är nu hela sju av tio medborgare positivt inställda. Ekot meddelar samtidigt att vi saknar minst 7500 soldater och kostnadsfrågan är såklart hela tiden närvarande.
Bemanningsmässigt måste vi återinföra värnplikten och så allmän som möjligt ska den vara. Kunskap och erfarenhet hos de idag anställda använder vi också såklart. Men det räcker förstås inte med detta. Här krävs helhetsgrepp och politiskt mod att blicka både framåt och bakåt – utan dimridåer. Sverige behöver antagligen inte den enorma apparat av invasionsförsvar á la Kalla kriget men vi kan inte heller fortsätta avstå från i stort sett allt vad som fanns.

Försvarsbudgeten är lägre än någonsin och det kapital som Regeringen avser skjuta till årligen är en droppe i havet. ”Ladan står helt tom” har det som bekant hetat. Sverige har, enligt finansministern, helt enkelt inga pengar att satsa för att åtminstone nå miniminivån med det partiella enveckasförsvar som f d ÖB Sverker Göranson fick på nöten för att han över huvud taget nämnde offentligt.

Är vi då totalt utblottade ekonomiskt? Även som lekman och utan att ha inblick i statsfinanserna lockas man att gissa att så inte är fallet. Det tycks snarare handla om prioritering.
Kan vi t ex se till att lite bättre balansera vad vi betalar till EU och vad vi får av EU? Enligt information från EU-upplysningen har vi 1995-2014 betalat nära på 300 miljarder extra. Det kallas nettobetalning. Eftersom vi har det så ekonomiskt välställt betalar vi mer än vad vi får (Sverige är sjunde största nettobetalare till EU). 2016 uppgår vår årsavgift till ca 31,8 miljarder och vi beräknas få igen 12,7. Budgeterat nettoflöde från Sveriges statsbudget till EU blir således -19,1 miljarder skattekronor i år. ”Ladan står helt tom” så skulle vi kunna förhandla om det? Högst troligt. Skulle vi kunna se över varenda utgift, stor som liten, och skapa några miljoner här och där för landets försvar, säkerhet, trygghet och krisberedskap? Troligt! Om det blev aktuellt med en mindre skattehöjning, öronmärkt till just detta, skulle folket kunna tänka sig att acceptera? Troligt det med!

Den politiker som vågar sticka ut hakan och kanske t o m slå näven i bordet(!) för att på riktigt driva på mot ett återfött totalförsvar värt namnet skulle visserligen ta en risk men samtidigt ta chansen att få åtnjuta respekt och en enormt stor del av folkets stöd.

Läs även Semper Miles artiklar: Värnpliktiga utgjorde ett besvärligt och dödligt försvar samt Grön ungdom kränkta av värnplikt

(Foto: Ericpruis, Morguefile https://morguefile.com/license)